COACHES AWARDED DEGREE BY SARDAR PATEL COLLEGE OF CHESS & SWARNIM GUJARAT SPORTS UNIVERSITY


Sr. No Name Of Coach Mobile No Photo.
1 Samirkumar A. Devani 9925597453
2 Drashti Trivedi 8469894101
3 Ashok Rathod 9558238298
4 Dhavalkumar K. Shah 9722250250
5 Umesh Sheth 9228261762
6 Ashok Solanki 9427700135
7 Jigar Shah 9426777001
8 Harish Dabhi 9998440739
9 Dharmendra Pandya 9427071777
10 Santosh Kumar Sinha 9825985393
11 Alkesh M. Khalas 8141689337
12 Hemal K. Thanki 9428593228
13 Dipak Kumar Vyas 9328259544
14 Shwetal B. Pathak

7623936499

9099075201
15 Rajendra Sinh 9376973131
16 Pratik V. Shah

9879450124

9016750234
17 Bala 9898717843
18 Pruthviraj Leuva 9978908976
19 Jayesh N. Jadav 9099962788
20 Dimple K. Kapdi 8128971274
21 Jitendra Dholae 9998329482
22 Janchoos Choksi Ramesh  
23 Sagar Shah 9586551555
24 Abhijit R. Acharya 9275060644
25 Bhagyesh Sadhu 9974175820
26 Vishal Sadhu 9426021705
27 Malav Soni 9558615874